REGULAMIN PROMOCJI ,,BLACK FRIDAY''

REGULAMIN PROMOCJI ,,BLACK FRIDAY''

REGULAMIN PROMOCJI ,,BLACK FRIDAY”

 

Definicje:

Filikos.pl – Sklep internetowy, działający pod adresem: www.filikos.pl, prowadzony przez firmę MAJSTERO Paweł Kneblewski z siedzibą w Słupsku pod adresem: ul. Grottgera 16, 76 – 200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 839 – 308 – 91 – 41, REGON: 221859330. Telefon: 575848808 e-mail: sklep@filikos.pl będący organizatorem promocji pod nazwą ,,BLACK FRIDAY”.

Regulamin – niniejszy regulamin promocji pod nazwą ,,BLACK FRIDAY”. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie ma Regulamin dostępny na stronie Filikos.pl pod adresem: https://filikos.pl/pol-terms.html. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego Filikos.pl, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji

Promocja – dodatkowa, bezpłatna oferta dla Klienta Filikos.pl, o której mowa w pkt II Regulaminu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAJSTERO Paweł Kneblewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Filikos.pl

Czas trwania Promocji– okres czasu począwszy od dnia 26.11.2021 r od godz. 00:01 do dnia 26.11.2021 do godz. 23.59 lub dokonania zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu. Pomimo odwołania Promocji lub zmiany poszczególnych postanowień Regulaminu, realizacja zawartej uprzednio pomiędzy MAJSTERO Paweł Kneblewski , a Klientem jest realizowana na warunkach w Umowie zawartych.

 

§1. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Promocja ,,BLACK FRIDAY”.

2. Organizatorem Promocji ,,BLACK FRIDAY” jest MAJSTERO Paweł Kneblewski z siedzibą w Słupsku pod adresem: ul. Grottgera 16, 76 – 200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 839 – 308 – 91 – 41, REGON: 221859330. Telefon: 575848808  e-mail: sklep@filikos.pl

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 26.11.2021 r o godz. 00:01 a kończy dnia 26.11.2021 o godz 23.59 .

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym filikos.pl.§2. Warunki skorzystania z Promocji.1. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów Filikos.pl, którzy zawarli w dniach od 26.11.2021 r od godz. 00:01 do dnia 26.11.2021 do godz 23.59 umowę sprzedaży z MAJSTERO Paweł Kneblewski na produkt objęty Promocją.

2. Uczestnik Promocji jest uprawniony przy zakupie Produktów za pośrednictwem Filikos.pl do uzyskania rabatu w wysokości do 30% na wybrane produkty.

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest złożenie Zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego Filikos.pl

4. Uczestnik może otrzymać link za pośrednictwem Newslettera, może skopiować link z profilu Facebook lub Instagram konta Filikos lub kliknąć w baner znajdujący się na stronie głównej sklepu Filikos.pl.

5. W ramach Promocji rabat w wysokości do 30% na wybrane produkty będzie widoczny przy każdym produkcie. Wszystkie przecenione produkty będą widoczne w kategorii BLACK FRIDAY.

6. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny, nie wymaga poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy.

7. Promocja nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Klient ma prawo do zwrotu produktów zakupionych w ramach niniejszej Promocji w terminie 30 dni od daty zakupu. Zwrot środków następuje zgodnie z zasadami zwrotu lub wymiany towarów, obowiązującymi w sklepie internetowym Filikos.pl§3. Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać u Organizatora: MAJSTERO Paweł Kneblewski z siedzibą w Słupsku pod adresem: ul. Grottgera 16, 76 – 200 Słupsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 839 – 308 – 91 – 41, REGON: 221859330. Telefon: 575848808 e-mail: sklep@filikos.pl drogą elektroniczna na adres: sklep@filikos.pl.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych adresowych Klienta oraz szczegółowego opisu reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatruje reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.

 


§4. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Promocji pod nazwą ,,BLACK FRIDAY” dostępny jest na stronie internetowej https://filikos.pl/REGULAMIN-PROMOCJI-BLACK-FRIDAY-cabout-pol-37.html.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w czasie trwania Promocji.

3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej: Filikos.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel